Ako odpovieme na správu tak, že odpoveď dostanú všetci, ktorým bola určená pôvodná správa?

 1. Označíme správu v zozname prijatých správ.
 2. Klikneme na tlačidlo Odpovedať všetkým na paneli s nástrojmi.
  O-11-01-Odpovedat_vsetkym_na_paneli.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne sa automaticky doplní adresa do políčka Komu... (je to adresa pôvodného odosielateľa), za ňou nasledujú adresy ostatných prijímateľov pôvodnej správy. Doplní sa aj Predmet správy, ktorý okrem pôvodného textu obsahuje aj značku RE: (z angl. Reply – odpovedať).
 4. V tele správy sa objavuje pôvodný text aj s hlavičkou s údajmi od pôvodnej správe.
  O-11-02-Odpoved_na_spravu.png
   
 5. Do tela správy dopíšeme potrebný text.
  Pozn.: Ak chceme, môžeme ponechať pôvodnú správu – ak si chceme byť istí, že adresát našej správy bude vedieť, na čo sme odpovedali). V prípade, že takto odpovieme na nejakú správu viackrát bez vymazania predtým poslaného textu, správa bude pravdepodobne dosť dlhá a neprehľadná, preto je vhodné, aby sme vždy skontrolovali, ktorú časť textu v správe ponecháme, a ktorú je možné vymazať.
  O-10-03-Dopisany_text_v_odpovedi.png
 6. Stlačíme tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

» E-mailový klient