Ako pošleme celú správu ďalšiemu používateľovi bez toho, aby sme ju museli prepisovať?

 1. Označíme správu v zozname prijatých správ.
 2. Klikneme na tlačidlo Poslať ďalej na paneli s nástrojmi.
  O-12-01-Poslat_dalej_na_paneli.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne so správou sa automaticky doplní Predmet správy, ktorý okrem pôvodného textu obsahuje aj značku FW: alebo FWD: (z angl. Forward – poslať ďalej).
 4. Ak správa obsahovala nejaké prílohy, budú pripojené k novej správe.
 5. V tele správy sa objavuje pôvodný text aj s hlavičkou s údajmi od pôvodnej správe.
  O-12-02-Poslanie_dalej.png
   
 6. Do tela správy dopíšeme text, ak je to potrebné, príp. vymažeme časť alebo aj celý pôvodný text. Vždy treba zvážiť, či je vhodné odoslať celý pôvodný text, alebo len jeho časť – platí to hlavne o správach, ktoré nie sú určené pre verejnosť.
 7. Doplníme adresu prijímateľa do políčka Komu... (príp. aj adresy prijímateľov kópií alebo skrytých kópií).
  O-12-03-Doplneny_text.png
 8. Stlačíme tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

» E-mailový klient