Ako vytvoríme zoznam (skupinu) adries, na ktoré budeme často posielať správy (napr. zoznam zamestnancov katedry)?

 1. Na paneli s nástrojmi stlačíme šípku v pravej časti ikony Nové... a z ponúknutého zoznamu vyberieme možnosť Distribučný zoznam. Klávesová skratka: Ctrl+Shift+L.
  O-15-01-Novy-Distribucny_zoznam.png
   
 2. V otvorenom dialógovom okne stlačíme tlačidlo Vybrať členov.
  O-15-02-Vybrat_clenov.png

   
 3. V otvorenom dialógovom okne vyberieme zo zoznamu členov, ktorých chceme zaradiť do distribučného zoznamu – označíme kontakt a stlačíme tlačidlo Členovia (príp. môžeme podržať stlačený kláves Ctrl a označiť viacerých členov naraz).
  O-15-03-Vyberieme_clenov.png
 4. Potvrdíme OK.
   
 5. Ak chceme pridať člena, ktorý sa nenachádza v kontaktoch:
  O-15-05-Pridat_noveho.png
  • Stlačíme tlačidlo Pridať nového....
  • V otvorenom dialógovom okne vyplníme potrebné údaje.
  • Potvrdíme OK.
    
 6. Ak niektorého z vybraných členov chceme odstrániť, označíme ho a stlačíme tlačidlo Odstrániť.
  O-15-06-Odstranit.png
 7. Stlačíme ikonu Uložiť a zavrieť na paneli s nástrojmi.
   
 8. Vytvorený distribučný zoznam sa bude nachádzať medzi kontaktmi - je možné ho použiť rovnako, ako používame kontakty pri tvorbe správ. 
  O-15-08-V_kontaktoch.png

» E-mailový klient