Ako vymažeme správu?

  1. Označíme správu/správy.
  2. Klikneme na ikonu Odstrániť na paneli s nástrojmi (alebo použijeme príkaz Odstrániť z kontextovej ponuky).
    O-17-01-Odstranit_spravu.png
     
  3. Správa/správy sa následne presunú do koša, v ktorom sa nachádzajú až dovtedy, kým kôš nevysypeme.
    O-17-02-Odstranene_polozky.png

» E-mailový klient