Ako nastavíme, aby sa v prípade našej neprítomnosti posielala na doručené správy automaticky odpoveď?

V tomto prípade musíme vytvoriť šablónu správy, ktorá sa bude odosielať automaticky v prípade neprítomnosti.

 1. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Nástroje > Možnosti....
  O-20-01-Nastroje-Moznosti.png
   
 2. Na karte Formát pošty v časti Formát správy NESMIE byť začiarknuté políčko Na úpravy poštových správ používať program Microsoft Office Word 2003. Vstavaný e-mailový editor programu Outlook musí byť použitý ako predvolený e-mailový editor.
   
 3. Ako predvolený formát správ nastavíme Obyčajný text.
  O-20-02-Format_posty.png
 4. Potvrdíme OK.
   
 5. Na paneli s nástrojmi vyberieme príkaz Nové (Nová poštová správa).
  O-20-03-Nove.png
   
 6. V okne správy v ponuke Formát skontrolujeme, či je označená položka Obyčajný text.
  O-20-04-Obycajny_text.png
   
  (Ak nie, označíme ju. Pri zobrazení upozornenia, že odstraňujeme celé aktuálne formátovanie, klikneme na tlačidlo Áno.)
  O-20-05-Odstranit_formatovanie.png
   
 7. Do tela správy vpíšeme text, ktorý sa má odosielať ako automatická odpoveď.
  O-20-06-Sprava.png
 8. V okne správy v hlavnej ponuke vyberieme príkaz Súbor > Uložiť ako....
  O-20-07-Subor-Ulozit_ako.png
   
 9. V dialógovom okne Uložiť ako v zozname Uložiť vo formáte vyberieme položku Šablóna programu Outlook.
  O-20-08-Sablona.png 
 10. V poli Názov súboru zadáme názov šablóny odpovede a potom klikneme na tlačidlo Uložiť. Následne môžeme správu zavrieť, ale bez uloženia, pretože už sme si ju uložili ako šablónu.

Teraz musíme vytvoriť pravidlo pre správy, ktoré majú dostať túto automatickú odpoveď.

 1. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Nástroje > Pravidlá a upozornenia.
  O-20-11-Nastroje-Pravidla_a_upozornenia.png
   
 2. V dialógovom okne Pravidlá a upozornenia klikneme na tlačidlo Nové pravidlo.
  O-20-12-Nove_pravidlo.png
   
 3. Následne vyberieme možnosť Vytvoriť úplne nové pravidlo, označíme položku Skontrolovať správy pri doručení a klikneme na tlačidlo Ďalej.
  O-20-13-Uplne_nove_pravidlo.png
   
 4. V časti Ktoré vlastnosti správy chcete skontrolovať? označíme zaškrtávacie políčko je doručená v určitom rozpätí dátumov, prípadne políčka s inými požadovanými kritériami.
  O-20-14-V_rozpati_datumov.png 
 5. V časti Krok 2 sa objaví prvá časť popisu pravidla – klikneme na v určitom rozpätí dátumov.
   
 6. V zobrazenom dialógovom okne označíme zaškrtávacie políčko Po a v rozbaľovacom kalendári určíme dátum, od ktorého sa má pravidlo aplikovať (ak chceme, aby sa pravidlo aplikovalo na spravy doručené od 2. mája 2007 vrátane, vyberieme dátum 1. mája 2007).
  O-20-15-Po.png
   
 7. Následne označíme zaškrtávacie políčko Do a v rozbaľovacom kalendári určíme dátum, do ktorého sa má pravidlo uplatňovať (ak chceme, aby sa pravidlo aplikovalo n a správy doručené do 11. mája 2007 vrátane, použijeme dátum 12. mája 2007).
  O-20-16-Pred.png
 8. Potvrdíme OK.
   
 9. V kroku 2 sa zobrazia nastavené hodnoty. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
  O-20-17-Dalej.png
   
 10. V časti Čo chcete so správou vykonať? označíme zaškrtávacie políčko Odpovedať pomocou určitej šablóny.
  O-20-21-Odpovedat_pomocou_sablony.png
 11. V časti Krok 2 sa objaví druhá časť popisu pravidla – klikneme na šablóna.
   
 12. V dialógovom okne Vyberte šablónu pre odpoveď v poli Kde hľadať vyberieme položku Šablóny používateľa v systéme súborov. Vyberieme šablónu, ktorú sme vytvorili v predchádzajúcej časti a klikneme na tlačidlo Otvoriť.
  O-20-22-Otvorit_sablonu.png
   
 13. V kroku 2 sa zobrazí názov šablóny, ktorá sa použije pre odpoveď. Klikneme na tlačidlo Ďalej.
  O-20-23-Dalej.png
   
 14. Ak chceme nastaviť nejaké výnimky pre pravidlo automatickej odpovede, urobíme to v zobrazenom zozname. Stlačíme tlačidlo Ďalej.
  O-20-24-Vynimky.png
   
 15. Na poslednej zobrazenej obrazovke zadáme názov pre pravidlo, napr. Zahraničný študijný pobyt - automatická odpoveď. Môžeme nastaviť spustenie pravidla aj pre už predtým prijaté správy - označíme Spustiť toto pravidlo teraz pre správy už existujúce v priečinku Doručená pošta. Označíme Zapnúť toto pravidlo a klikneme na tlačidlo Dokončiť.
  O-20-25-Nazov_pravidla.png
   

  Pravidlo sa zobrazí v zozname pravidiel a upozornení. Uistíme sa, že je označené (zaškrtnuté) a potvrdíme OK.
  O-20-26-Uplatnenie_pravidla.png

Pozn.: Toto pravidlo má zmysel nastaviť len v prípade, že počas našej neprítomnosti bude náš počítač stále zapnutý a teda pošta sa skutočne bude doručovať. V opačnom prípade je potrebné automatické odpovedanie na správy riešiť na úrovni servera.

» E-mailový klient