Ako vložíme do dokumentu tabuľku?

 1. Nastavíme sa kurzorom na miesto, kde chceme tabuľku vložiť.
  W-14-01-Kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Tabuľka > Vložiť > Tabuľka....
  W-14-02-Tabulka-Vlozit-Tabulka.png
   
 3. V otvorenom dialógovom okne Vložiť tabuľku špecifikujeme počet stĺpcov a riadkov, ktoré má tabuľka obsahovať.
  W-14-03-Velkost_tabulky.png
   
 4. Môžeme nastaviť aj ďalšie parametre, ako je napríklad pevná šírka stĺpca v prípade, že majú mať stĺpce vo vytváranej tabuľke určitú šírku, prípadne prispôsobenie tabuľky obsahu alebo oknu.
  W-14-04-Automaticke_prisposobovanie.png
   
 5. Potvrdíme tlačidlom OK.
  W-14-05-Ok.png
   
 6. Na mieste kurzora sa objaví tabuľka s príslušným počtom riadkov a stĺpcov (príp. ďalšími nastavenými vlastnosťami).
  W-14-06-Vlozena_tabulka.png

» Textový editor