Ako vytvoríme z textu tabuľku?

 1. Označíme text, ktorý chceme zmeniť na tabuľku.
  W-16-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Tabuľka > Konvertovať > Text na tabuľku....
  W-16-02-Tabulka-Konvertovat-Text_na_tabulku.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Konvertovať text na tabuľku špecifikujeme počet riadkov a stĺpcov (príp. nastavíme automatické prispôsobovanie tabuľky).
  W-16-03-Velkost_tabulky.png
   
 4. Ak je to potrebné, zmeníme oddeľovače textu (textový editor sám rozpoznáva, akými znakmi sú jednotlivé položky oddelené a podľa toho vyberie príslušný oddeľovač, teda znak, ktorý rozdeľuje jednotlivé položky).
  W-16-04-Oddelovace_textu.png
   
 5. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-16-05-Ok.png
   
 6. Označený text sa zmení na tabuľku.
  W-16-06-Tabulka.png

» Textový editor