Ako vytvoríme z tabuľky obyčajný text?

 1. Označíme tabuľku, ktorú chceme zmeniť na text.
  W-17-01-Oznacime_tabulku.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Tabuľka > Konvertovať > Tabuľku na text....
  W-17-02-Tabulka-Konvertovat-Tabulku_na_text.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Konvertovať tabuľku na text nastavíme oddeľovače textu, teda znaky, ktorými budú položky z tabuľky oddelené.
  W-17-03-Oddelovace_textu.png
   
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-17-04-Ok.png
   
 5. Označená tabuľka sa zmení na text.
  W-17-05-Text.png

» Textový editor