Ako nastavíme v dokumente text hlavičky a/alebo päty stránky?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Zobraziť > Hlavička a päta....
  W-19-01-Zobrazit-Hlavicka_a_pata.png
   
 2. V dokumente sa v hornom a dolnom okraji zobrazia čiarkovane orámované oblasti hlavičky a päty.
  W-19-02-Hlavicka_a_pata.png
   
 3. Vpíšeme a naformátujeme text, ktorý sa má v hlavičke/päte zobrazovať. (Môžeme použiť štandardné možnosti formátovania vrátane podfarbenia, orámovania, odsadzovania a pod.)
  W-19-03-Nastavena_hlavicka.png
   
 4. Ak potrebujeme vložiť automatický text, využijeme ikony na paneli s nástrojmi Hlavička a päta, ktorý sa zobrazí automaticky po zobrazení hlavičky a päty.
  W-19-04-Automaticky_text.png
   
 5. Po ukončení úprav sa do dokumentu vrátime stlačením tlačidla Zavrieť na paneli s nástrojmi Hlavička a päta alebo dvojklikom do dokumentu (teda mimo plochu hlavičky a päty).
  W-19-05-Zavriet.png
   
 6. Hlavička a päta sa zobrazujú nevýrazne (sú sivé). Pre úpravy sa stačí prepnúť do režimu práce s hlavičkou a pätou, a to jednoduchým dvojklikom do už nastavenej hlavičky alebo päty.
  W-19-06-Text_dokumentu.png
   

Popis panelu s nástrojmi Hlavička a päta.
W-19-07-Popis_panela_s_nastrojmi.png

» Textový editor