Ako nastavíme v dokumente číslovanie strán?

Na nastavenie číslovania strán môžeme použiť priamu úpravu hlavičky alebo päty dokumentu (pozri Ako nastavíme v dokumente text hlavičky a/alebo päty stránky?) alebo využijeme príkaz z hlavnej ponuky Vložiť > Čísla strán....

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Čísla strán....
  W-20-01-Vlozit-Cisla_stran.png
   
 2. V zobrazenom dialógovom okne Čísla strán nastavíme umiestnenie a zarovnanie čísla strany.
  W-20-02-Umiestnenie_cisla.png
   
 3. Povolíme alebo vypneme zobrazenie čísla na prvej strane.
  W-20-03-Zobrazit_cislo_na_prvej_strane.png
   
 4. Nastavíme formát číslovanie strán pomocou tlačidla Formátovať....
  W-20-04-Formatovat.png
   
 5. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-20-05-Potvrdime_OK.png
   
 6. Do dokumentu sa na určené miesto vložia čísla strán.
  W-20-06-Vlozene_cislo_strany.png

Pozn .: Takýmto spôsobom vložíme jednoduché číslovanie strán. Ak chceme s číslom strany zobrazovať aj počet strán, je vhodné využiť nastavovanie čísel strán pomocou úpravy hlavičky a päty, presnejšie vložením čísla strany a počtu strán príslušnými tlačidlami na paneli s nástrojmi Hlavička a päta.

Druhou možnosťou je vložiť do hlavičky alebo päty automatický text „Strana X z Y“.

» Textový editor