Ako vložíme do dokumentu znak, ktorý nie je na klávesnici?

 1. Nastavíme sa kurzorom na miesto, kde chceme znak vložiť.
  W-21-01-Nastavime_kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Symbol....
  W-21-02-Vlozit-Symbol.png
   
 3. Ak ide o znak, ktorý sa vyskytuje v bežnom texte, nastavíme v rozbaľovacej ponuke Písmo prvú možnosť „(normálny text)“. V prípade, že ide o špecifický znak, ktorý sa nachádza v určitom type písma, nastavíme v tejto ponuke príslušný typ písma (napr. obrázkové symboly nájdeme v písma Webdings, Wingdings, Wingdings 2 alebo Wingdings 3).
  W-21-03-Pismo.png
   
 4. V ponuke symbolov označíme príslušný znak – klikneme naň.
  W-21-04-Symbol.png
   
  (Je možné, že sa bude nachádzať v zozname naposledy použitých symbolov – v tom prípade ho nemusíme prácne vyhľadávať.)
  W-21-05-Naposledy_pouzite.png
   
 5. Vložíme pomocou tlačidla Vložiť.
  W-21-06-Vlozit.png
   
 6. Okno zavrieme pomocou tlačidla Zavrieť.
  W-21-07-Zavriet.png
   
 7. Na miesto kurzora sa vloží vybraný symbol.
  W-21-08-Vlozeny_symbol.png

» Textový editor