Ako vložíme do dokumentu graf, ktorý obsahuje údaje z tabuľky?

 1. Označíme tabuľku/časť tabuľky, ktorej údaje má graf obsahovať.
  Pozn.: Tabuľka by nemala obsahovať zlúčené či rozdelené bunky, inak bude potrebné upraviť údaje v údajovom hárku.
  W-23-01-Oznacime_tabulku.png

   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Obrázok > Graf.
  W-23-02-Vlozit-Obrazok-Graf.png
   
 3. Pod označenú tabuľku sa vloží graf, ktorý obsahuje údaje z tabuľky.
  W-23-03-Vlozeny_graf.png

» Textový editor