Ako vložíme do dokumentu graf bez tabuľky?

 1. Nastavíme sa kurzorom na miesto, kde sa má graf nachádzať.
  W-24-01-Nastavime_kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Obrázok > Graf.
  W-24-02-Vlozit-Obrazok-Graf.png
   
 3. Na určené miesto sa vloží graf, ktorý bude obsahovať ilustračné údaje.
  W-24-03-Vlozeny_graf.png
   
 4. Na vloženie vlastných údajov musíme upraviť hodnoty na údajovom hárku.
  W-24-04-Upraveny_graf.png 

» Textový editor