Ako nastavíme viacstĺpcový text?

 1. Označíme text, ktorý chceme rozdeliť do viacerých stĺpcov.
  W-25-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Stĺpce....
  W-25-02-Format-Stlpce.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Stĺpce nastavíme počet stĺpcov, do ktorých chceme text rozdeliť (buď vyberieme z preddefinovaných možností alebo nastavíme počet v okienku Počet stĺpcov).
  W-25-03-Pocet_stlpcov.png
   
 4. V spodnej časti nastavíme šírku jednotlivých stĺpcov a medzier – môžu byť rovnaké pre všetky stĺpce, alebo (ak odznačíme zaškrtávacie políčko Rovnaká šírka stĺpcov) môžeme nastaviť šírku jednotlivých stĺpcov a medzier individuálne.
  W-25-04-Sirka_stlpcov.png
   
 5. Pre zobrazenie čiary medzi stĺpcami zaškrtneme políčko Čiara medzi stĺpcami.
  W-25-05-Ciara_medzi_stlpcami.png
   
 6. Nastavenia si skontrolujeme na ukážke.
  W-25-06-Ukazka.png
   
 7. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-25-07-OK.png
   
 8. Označený text sa rozdelí do stĺpcov podľa nastavení.
  W-25-08-Text_v_stlpcoch.png
   

Pozn .: Umiestnenie textu do viacerých stĺpcov je veľký zásah do dokumentu, preto sa časť textu, ktorá obsahuje viacero stĺpcov oddeľuje do osobitnej časti, tzv. sekcie. Zlom (prerušenie) sekcie môže nastaviť používateľ sám (pomocou príkazu Vložiť > Prerušenie...), ale textový editor sám automaticky tieto prerušenia vkladá pred a za označenú časť dokumentu.
W-25-09-Zlomy_sekcii.png

Pozn .: Ak chceme, aby sa text z niektorého stĺpca presunul do nasledujúceho, nerobíme to pomocou vkladania prázdnych riadkov, ale vložíme tzv. Zlom stĺpca pomocou príkazu Vložiť > Prerušenie... > Zlom stĺpca.

» Textový editor