Ako zabezpečíme, aby text pokračoval na novej strane bez potreby zaplnenia predchádzajúcej?

Využijeme tzv. predčasné ukončenie strany.

 1. Nastavíme sa na miesto, odkiaľ má text pokračovať na nasledujúcej strane.
  W-26-01-Nastavime_kurzor.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Vložiť > Prerušenie....
  W-26-02-Vlozit-Prerusenie.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Prerušenie vyberieme potrebný spôsob prerušenia:
  W-26-03-Typ_prerusenia.png
  • zlom strany , ak potrebujeme len prejsť na novú stranu, ale neprerušiť sekciu,
  • prerušenie sekcie s pokračovaním na ďalšej strane – prejdeme na novú stranu, ale zároveň aj do novej sekcie,
  • prerušenie sekcie s pokračovaním na párnej strane – prerušíme sekciu a pokračovať budeme na párnej strane,
  • prerušenie sekcie s pokračovaním na nepárnej strane – prerušíme sekciu a pokračovať budeme na nepárnej strane.
    
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-26-04-OK.png
   
 5. Pri zapnutí zobrazenia netlačiteľných znakov sa prerušenie sekcie zobrazuje čiarou s príslušným názvom prerušenia.
  W-26-05-Zlom_strany.png

Pozn .: Na prechod na novú stranu v prípade, že ešte nie sme na konci predchádzajúcej NIKDY nepoužívame vkladanie prázdnych riadkov!!!

» Textový editor