Ako nastavíme odrážky?

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť odrážky.
  W-26-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-26-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png
   
 3. Na karte S odrážkami si z ponúknutých siedmych typov vyberieme ten, ktorý nám najviac vyhovuje.
  W-26-03-Vyberieme_typ_odrazok.png
   
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-26-04-OK.png
   
 5. Odrážky sa aplikujú na označený text.
  W-26-05-Aplikovane_odrazky.png
   

Ak chceme použiť prednastavené odrážky (tie, ktoré boli naposledy použité), stačia nasledujúce kroky:

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť odrážky.
  W-26-06-Oznacime_text.png
   
 2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie stlačíme ikonu Odrážky.
  W-26-07-Odrazky.png
   
 3. Odrážky sa aplikujú na označený text.
  W-26-08-Aplikovane_odrazky.png

» Textový editor