Ako zmeníme použité odrážky na vlastné?

V prípade, že nastavený štýl odrážok nevyhovuje našim potrebám, môžeme ho zmeniť.

 1. Označíme zoznam, v ktorom chceme zmeniť štýl odrážok.
  W-27-01-Oznacime_zoznam.png
   
 2. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-27-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png
   
 3. Na karte S odrážkami je modrým orámovaný vybraný štýl odrážok.
  W-27-03-Vybrane_odrazky.png
   
 4. Stlačíme tlačidlo Prispôsobiť....
  W-27-04-Prisposobit.png
   
 5. V zobrazenom dialógovom okne Vlastný zoznam s odrážkami vykonáme potrebné nastavenia:
  W-27-05-Vlastny_zoznam_s_odrazkami.png
   
  • pomocou tlačidla Znak vyberieme potrebnú odrážku (pozri Ako vložíme do dokumentu znak, ktorý nie je na klávesnici?),
   W-27-11-Znak.png
    
  • pomocou tlačidla Písmo môžeme nastaviť veľkosť a farbu odrážky,
   W-27-12-Pismo.png
    
  • v časti Umiestnenie odrážky nastavíme zarážku, teda odstup odrážky od ľavého okraja strany (prednastavená hodnota je zvyčajne 0,63 cm),
   W-27-13-Umiestnenie_odrazky.png
    
  • v časti Umiestnenie textu nastavíme:
   • šírku tabulátora – teda začiatok prvého riadka textu za odrážkou,
    W-27-14-Umiestnenie_textu-Tabulator.png
     
   • zarážku – teda začiatok ostatných riadkov textu za odrážkou (v prípade, že ide o viacriadkový text),
    W-27-15-Umiestnenie_textu-Zarazka.png
     
    Pozn .: Ak sa hodnota v týchto políčkach rovná, všetky riadky textu za odrážkou budú začínať v rovnakej vzdialenosti od ľavého okraja.
    W-27-16-Umiestnenie_textu-Rovnake.png
     
  • nastavenia si skontrolujeme na ukážke,
   W-27-17-Ukazka.png
    
  • potvrdíme tlačidlom OK v okne Vlastný zoznam s odrážkami.
   W-27-18-OK.png

    
 6. Nastavený štýl odrážok sa aplikuje na označený zoznam.
  W-27-19-Aplikovane_odrazky.png

» Textový editor