Ako nastavíme číslovanie pri vymenúvaní? (číslované zoznamy)

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť číslovanie.
  W-29-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-29-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png
   
 3. Na karte Číslované si z ponúknutých siedmych typov vyberieme ten, ktorý nám najviac vyhovuje.
  W-29-03-Vyberieme_typ_cislovania.png
   
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  OK
   
 5. Vybraný typ číslovania sa aplikuje na označený text.
  Aplikované číslovanie
   

Ak chceme použiť prednastavené číslovanie (to, ktoré bolo naposledy použité), stačia nasledovné kroky:

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť číslovanie.
  W-29-06-Oznacime_text.png
   
 2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie stlačíme ikonu Číslovanie.
  W-29-07-Cislovanie.png
   
 3. Na označený text sa aplikuje naposledy použitý typ číslovania.
  W-29-08-Aplikovane_cislovanie.png

» Textový editor