Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie?

 1. Označíme text, na ktorý chceme použiť viacúrovňové číslovanie.
  W-30-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-30-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png
   
 3. Na karte Viacúrovňové číslovanie si z ponúknutých siedmych typov vyberieme ten, ktorý nám najviac vyhovuje.
  W-30-03-Vyberieme_cislovanie.png
   
 4. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-30-04-OK.png
   
 5. Na celý označený text sa nastaví prvá úroveň vybraného číslovania.
  W-30-05-Aplikovana_1_uroven.png
   
 6. Pre nastavenie ďalšej úrovne používame kláves Tab, pre vrátenie sa o úroveň späť kombináciu Shift+Tab:
  1. Označíme text, na ktorý chceme aplikovať nižšiu (druhú) úroveň číslovania.
   W-30-06-Oznacime_2_uroven.png
    
  2. Stlačíme kláves Tab.
   W-30-07-Tab.png
    
  3. Na označený text sa aplikuje druhá úroveň nastaveného číslovania.
   W-30-08-Aplikovana_2_uroven.png
    
  4. Označíme text, na ktorý chceme aplikovať ďalšiu (tretiu) úroveň číslovania.
   W-30-09-Oznacime_3_uroven.png
    
  5. Stlačíme kláves Tab.
   W-30-10-TAb.png
    
  6. Na označený text sa aplikuje tretia úroveň číslovania.
   W-30-11-Aplikovana_3_uroven.png

Pozn .: V prípade, že chceme na určitý text nastaviť vyššiu úroveň, postupujeme podobne:

 1. Označíme text, na ktorý chceme aplikovať vyššiu úroveň číslovania.
 2. Stlačíme klávesovú kombináciu Shift+Tab.
 3. Na označený text sa aplikuje vyššia úroveň číslovania.

Na posun po úrovniach viacúrovňového číslovania môžeme používať aj ikony na paneli s nástrojmi Formátovanie.
W-30-12-Posun_ikonami.png

» Textový editor