Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie podľa vlastných potrieb?

 1. Označíme text, na ktorom je použité viacúrovňové číslovanie, ktoré chceme upraviť.
  W-31-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Odrážky a číslovanie....
  W-31-02-Format-Odrazky_a_cislovanie.png 
   
 3. Na karte Viacúrovňové číslovanie je označený typ použitého viacúrovňového číslovania.
  W-31-03-Prisposobit.png
 4. Stlačíme tlačidlo Prispôsobiť....
   
 5. V dialógovom okne Vlastný číslovaný prehľad vyberieme úroveň, ktorú chceme nastaviť.
  W-31-04-Uroven.png
  Pozn.: Vždy najskôr vyberieme úroveň, ktorú chceme meniť, až potom robíme nastavenia pre vybranú úroveň! Dajme pozor na to, aby sme sa nachádzali na správnej úrovni - môžeme si to overiť aj na ukážke, ktorá sa nachádza v pravej časti okna - natavená úroveň je zvýraznená tučným písmom.
  Po nastavení jednej úrovne nie je potrebné potvrdzovať OK a potom nastavovať ďalšiu – nastavíme všetky potrebné úrovne a až na konci potvrdíme OK.

   
 6. V rozbaľovacej ponuke Štýl číslovania vyberieme štýl číslovania alebo odrážok (ďalšie typy odrážok sa dajú nájsť v spodnej časti ponuky).
  W-31-05-Styl_cislovania.png
   
 7. Ak sme sa rozhodli pre niektorý z typov číslovania, je aktívna aj položka Číslovať od. Tu môžeme nastaviť, od akej hodnoty má začať číslovanie.
  W-31-06-Cislovat_od.png
   
 8. Pomocou tlačidla Písmo... môžeme v dialógovom okne Písmo nastaviť príslušný formát písma čísel alebo odrážok.
  W-31-07-Pismo.png
   
 9. Potvrdením v okne Vlastný číslovaný prehľad sa nastavené zmeny aplikujú na označený text.
  W-31-09-Pouzite_upravene_cislovanie.png

Pozn.: Takéto nastavenie je samozrejme možné urobiť aj pred použitím konkrétneho číslovania, teda najskôr vykonám potrebné nastavenia a potom použijem číslovanie.

» Textový editor