Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie na názvy kapitol?

V tomto prípade musíme upraviť štýl názvu kapitoly prvej úrovne.

 1. Nastavíme sa do nadpisu, ktorého vlastnosti chceme zmeniť – na ktorý chceme nastaviť, aby bol číslovaný. Nadpis musí byť formátovaný pomocou štýlu (zvyčajne Nadpis 1 a pod.)
  W-32-01-Nastavime_sa_do_nadpisu.png
   
 2. Zapneme pracovnú tablu Štýly a formátovanie napríklad pomocou ikony na paneli s nástrojmi Formátovanie.
  W-32-02-Zapneme_prac_tablu.png
   
 3. V časti Formátovanie vybratého textu sa myškou presunieme do pravej časti okienka a klikneme na šípku, ktorá sa tu zobrazí.
  W-32-03-Styl_vybrateho_textu.png
   
 4. V ponuke vyberieme možnosť Upraviť štýl....
  W-32-04-Upravit.png
   
 5. V zobrazenom dialógovom okne pomocou Formát vyberieme možnosť Číslovanie.
  W-32-05-Format-Cislovanie.png
   
 6. Následne sa zobrazí dialógové okno Odrážky a číslovanie, v ktorom vykonáme potrebné nastavenia (pozri Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie podľa vlastných potrieb?):
  1. Vyberieme číslovanie, ktoré nám vyhovuje.
   W-32-06-Vyberieme_cislovanie.png
    
  2. Stlačíme tlačidlo Prispôsobiť....
   W-32-07-Prisposobit.png
    
  3. Okrem iných nastavení je dôležité nastaviť správne prepojenia medzi úrovňami číslovania a štýlmi nadpisov:
   • stlačíme tlačidlo Viac možností, ktoré zobrazí ďalšie tri riadky okna,

     
   • v rozbaľovacej ponuke Prepojiť úroveň na štýl nastavíme štýl nadpisu, ktorý sa má prepojiť na príslušnú úroveň číslovania (napr. v časti Úroveň nastavíme 1 a prepojíme ju na štýl Nadpis 1, pre úroveň 2 nastavíme štýl Nadpis 2, atď.)
    W-32-09-Prepojenie_1_urovne.png
    W-32-10-Prepojenie_2_urovne.png
    Pozn .: Ak je prepojenie nastavené, v dialógovom okne Vlastný číslovaný prehľad sa vedľa ukážky čísla objaví sivým písmom názov štýlu, na ktorý je táto úroveň prepojená. Rovnako sa tento názov bude zobrazovať aj v ukážke základnom okne Odrážky a číslovanie na karte Viacúrovňové .
     
  4. Vykonané zmeny potvrdíme stlačením tlačidla OK v okne Vlastný číslovaný prehľad.
   W-32-11-OK.png
    
 7. Potvrdíme nastavenia štýlu.
  W-32-12-OK_pre_styl.png
   
 8. Zmeny sa aplikujú na každý text, ktorý je formátovaný daným štýlom/štýlmi.
  W-32-13-Aplikovane_cislovanie.png

Pozn .: V prípade, že medzi viacúrovňovými číslovaniami nájdeme typ, ktorý už má nastavené prepojenie na štýly nadpisov, stačí ho len vybrať a nemusíme potrebné nastavenia robiť sami.

» Textový editor