Ako podfarbíme časť textu?

 1. Označíme text, ktorý chceme podfarbiť.
  W-33-01-Oznacime_text.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Orámovanie a podfarbenie....
  W-33-02-Format-Oramovanie_a_podfarbenie.png
   
 3. Na karte Podfarbenie vyberieme požadovanú farbu.
  W-33-03-Vyberieme_farbu.png
   
 4. Môžeme nastaviť aj štýl vzorky v spodnej časti okna. (Treba však s nimi zaobchádzať s mierou, pretože najmä pri tlači nemusí vybraná vzorka pekne ukázať.)
  W-33-04-Vzorky.png
   
 5. Nastavíme, či sa má podfarbenie použiť na text alebo odsek (pri podfarbení textu je podfarbená len časť, kde sa nachádza text, zatiaľ čo pri podfarbení odseku sa podfarbujú celé riadky bez ohľadu na to, koľko textu sa v nich nachádza).
  W-33-05-Na_text.png
  W-33-06-Na_odsek.png
   
 6. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-33-07-OK.png
   
 7. Označený text sa podfarbí vybranou farbou.
  W-33-08-Podfarbeny_text.png

» Textový editor