Ako podfarbíme bunky v tabuľke?

 1. Vyberieme bunky, ktoré chceme podfarbiť.
  W-34-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Orámovanie a podfarbenie....
  W-34-02-Format-Oramovanie_a_podfarbenie.png
   
 3. Na karte Podfarbenie vyberieme požadovanú farbu.
  W-34-03-Vyberieme_farbu.png
   
 4. Môžeme nastaviť aj štýl vzorky v spodnej časti okna. (Treba však s nimi zaobchádzať s mierou, pretože najmä pri tlači nemusí vybraná vzorka pekne ukázať.)
  W-34-04-Vzorky.png
   
 5. Nastavíme, či sa má podfarbenie použiť na text, odsek, bunku alebo celú tabuľku.
  W-34-05-Na_text.png
  W-34-06-Na_odsek.png
  W-34-07-Na_bunku.png
  W-34-08-Na_tabulku.png
  V našom prípade vyberieme možnosť Bunka, pretože vybrané podfarbenie chceme použiť na označené bunky.
   
 6. Potvrdíme stlačením tlačidla OK.
  W-34-09-OK.png
   
 7. Na označené bunky sa aplikuje vybrané podfarbenie.
  W-34-10-Podfarbene_bunky.png
   

Pozn .: Ak máme zobrazený panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania, stačí ak po označení buniek, ktoré chceme podfarbiť vyberieme príslušnú farbu v rozbaľovacej ponuke Farba tieňovania na tomto paneli.
W-34-11-Farba_tienovania.png
W-34-12-Podfarbene_bunky.png

» Textový editor