Ako nastavíme zarovnávanie v tabuľke?

 1. Označíme bunky v tabuľke, v ktorých chceme nastaviť zarovnávanie (alebo celú tabuľku).
  W-35-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. V hlavnej ponuke vyberieme príkaz Tabuľka > Vlastnosti tabuľky....
  W-35-02-Tabulka-Vlastnosti_tabulky.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne Vlastnosti tabuľky na karte Bunka nastavujeme zvislé zarovnanie.
  W-35-03-Zvisle_zarovnanie.png
   
 4. Pre vodorovné zarovnanie použijeme buď dialógové okno Formát odseku (zobrazíme ho pomocou príkazu z hlavnej ponuky Formát > Odsek...), kde nastavíme zarovnanie v hornej časti,
  W-35-04-Vodorovne_zarovnanie.png
   
  alebo ikony pre zarovnávanie na paneli s nástrojmi Formátovanie.
  W-35-05-Vodorovne_zarovnanie-na_paneli.png
   

Pozn .: Ak máme zobrazený panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania, stačia dva kroky:

 1. Označíme bunky v tabuľke, v ktorých chceme nastaviť zarovnávanie (alebo celú tabuľku).
  W-35-06-Oznacime_bunky.png
   
 2. Na paneli s nástrojmi Tabuľky a orámovania v rozbaľovacej ponuke Zarovnanie klikneme na vybraný typ zarovnania.
  W-35-07-Zarovnat-na_stred.png
  W-35-08-Zarovnane.png

» Textový editor