Ako nastavíme, aby sa niektoré hodnoty (podľa určitých kritérií) zobrazovali inou farbou?

Ak chceme, aby sa hodnoty, ktoré spĺňajú určité kritériá, zobrazovali inou farbou ako zvyšok tabuľky, nastavíme tzv. podmienené formátovanie:

 1. Označíme VŠETKY bunky tabuľky, v ktorých budeme kontrolovať splnenie kritérií.
  E-19-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme Formát > Podmienené formátovanie....
  E-19-02-Format-Podmienene_formatovanie.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne nastavíme kritérium, ktoré musia bunky spĺňať.
  E-19-03-Nastavime_kriterium.png
   
 4. Nastavíme formát, ktorý sa aplikuje na bunky, ktoré spĺňajú zadané kritérium.
  E-19-04-Nastavime_format.png
    
 5. Môžeme pridať ďalšie podmienky pomocou tlačidla Pridať.
  E-19-05-Pridat.png
   
 6. Potvrdíme OK.
  E-19-06-Potvrdime_OK.png
   
 7. Na celú tabuľku sa aplikuje nastavené podmienené formátovanie – skontrolujú sa všetky bunky a ak spĺňajú niektorú z podmienok, aplikuje sa na ne príslušný formát.
  E-19-07-Aplikovany_podmieneny_format.png
   
   

Pozn.: Pre zrušenie podmieneného formátu

 1. označíme príslušné bunky,
  E-19-11-Oznacime_bunky.png
   
 2. pomocou príkazu Formát > Podmienené formátovanie... zobrazíme dialógové okno,
  E-19-12-Format-Podmienene_formatovanie.png
   
 3. v ktorom pomocou tlačidla Odstrániť... odstránime jednotlivé podmienky,
  E-19-13-Odstranit.png
   
 4. potvrdíme OK,
  E-19-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. z označených buniek sa odstráni podmienené formátovanie.
  E-19-15-Odstraneny_format.png

» Tabuľkový kalkulátor