Ako nastavíme okraje strany?

 1. Nastavíme sa na príslušný hárok a z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Súbor > Nastavenie strany....
  E-20-01-Subor-Nastavenie_strany.png
   
 2. V zobrazenom dialógovom okne sa prepneme na záložku Okraje.
  E-20-02-Okraje.png
   
 3. Nastavíme horný, dolný, pravý a ľavý okraj (buď pomocou šípočiek v pravej časti každého políčka alebo môžeme potrebnú hodnotu priamo vpísať).
  E-20-03-Nastavit_okraje.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-20-04-Potvrdime_OK.png
   
 5. Nastavené okraje si môžeme prezrieť na ukážke.
  E-20-05-Ukazka.png

» Tabuľkový kalkulátor