Ako zmenšíme tabuľku, v ktorej vychádza na ďalšiu stranu jeden stĺpec?

E-21-01-Jeden_stlpec_na_druhej_strane.png

Takýto problém vyriešime buď úpravou šírky stĺpcov (príp. aj veľkosti písma), ale jednoduchšie je využiť automatické zmenšenie strany presne na jeden hárok papiera:

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Súbor > Nastavenie strany....
  E-21-02-Subor-Nastavenie_strany.png
   
 2. Na karte Strana v časti Mierka vyberieme možnosť Napasovať na: 1 Strán zvislo: 1 (v prípade dlhšieho dokumentu počty strán upravíme podľa potrieb).
  E-21-03-Napasovat_na.png
   
 3. Potvrdíme OK.
  E-21-04-Potvrdime_OK.png
   
 4. Veľkosť hárka sa upraví tak, aby sa zmestila na príslušný počet strán, čo môžeme skontrolovať na ukážke.
  E-21-05-Ukazka.png

» Tabuľkový kalkulátor