Ako nastavíme hlavičku a pätu dokumentu?

 1. Na príslušnom hárku vyberieme z hlavnej ponuky príkaz Zobraziť > Hlavička a päta....
  E-22-01-Zobrazit-Hlavicka_a_pata.png
   
 2. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie strany, kde sa automaticky nastaví karta Hlavička alebo päta.
  E-22-02-Hlavicka_alebo_pata.png
   
 3. Tu máme možnosť vybrať z preddefinovaných textov do hlavičky alebo päty dokumentu,
  E-22-03-Preddefinovana_hlavicka.png
   
  ale pravdepodobne budeme chcieť vytvoriť vlastný text, preto stlačíme tlačidlo Vlastná hlavička... resp. Vlastná päta... – keďže nastavenie je rovnaké, stačí, keď si ukážeme ako nastaviť hlavičku a každý už potom nastavenie päty iste zvládne.
  E-22-04-Vlastna_hlavicka.png
   
 4. Zobrazí sa dialógové okno Hlavička (príp. Päta), ktoré pozostáva z ovládacích tlačidiel a troch častí samotného textu. Každá časť je zarovnaná v príslušnom smere.
  E-22-05-Hlavicka.png
   
 5. Dopíšeme text, ktorý chceme doplniť do hlavičky. Text v jednotlivých častiach môže obsahovať aj viac riadkov a môžeme ho naformátovať pomocou tlačidla Formát písma.
  Môžeme použiť aj ikony, ktoré slúžia najmä na vkladanie automatického textu:
  E-22-08-Popis_tlacidiel.png
   
 6. Potvrdíme OK.
  E-22-06-Potvrdime_OK.png
   
 7. Potvrdíme OK aj v okne Nastavenie strany.
  E-22-07-Potvrdime_OK-Nastavenie_strany.png
   
 8. Na príslušný hárok sa vloží nastavená hlavička.
  E-22-08-Nastavena_hlavicka_a_pata.png

» Tabuľkový kalkulátor