Ako zabezpečíme, aby sa vo veľkej tabuľke pri rolovaní stále zobrazovala hlavička?

Tu je potrebné využiť tzv. ukotvenie priečok.

 1. Nastavíme sa do prvého stĺpca v riadku POD riadkom s hlavičkou tabuľky.
  E-23-01-Nastavime_sa_pod_hlavicku.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Okno > Ukotviť priečky.
  E-23-02-Okno-Ukotvit_priecky.png
   
 3. Čiara nad označenou bunkou indikuje ukotvenie – časť nad ňou sa nebude hýbať ani pri rolovaní.
  E-23-03-Ukotvene_priecky.png
   

Pozn.: Pre zrušenie ukotvenia použijeme príkaz z hlavnej ponuky Okno > Zrušiť priečky.
E-23-04-Okno-Zrusit_priecky.png

» Tabuľkový kalkulátor