Ako zaokrúhlime čísla (sumy) na potrebný počet desatinných miest?

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť zobrazovanie čísel s určitým počtom desatinných miest.
  E-26-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-26-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Číslo vyberieme príslušný formát – v našom prípade Číslo, ale rovnaký postup je možné aplikovať aj na formáty Mena, Účtovnícke, Percentá a Vedecké.
  E-26-03-Cislo.png
   
 4. V okienku Desatinné miesta nastavíme potrebný počet desatinných miest.
  E-26-04-Desatinne_miesta.png
   
 5. Potvrdíme OK.
  E-26-05-OK.png
   
 6. V označenej bunke/bunkách sa čísla zobrazia s príslušným počtom desatinných miest.
  E-26-06-S_2_desatinnymi_miestami.png

» Tabuľkový kalkulátor