Ako nastavíme v bunke zobrazovanie symbolu meny a ako ho odstránime?

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť zobrazovanie symbolu meny.
  E-27-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-27-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Číslo vyberieme formát Mena.
  E-27-03-Mena.png
   
 4. V rozbaľovacej ponuke Symbol vyberieme požadovaný symbol meny – v našom prípade Sk.
  E-27-04-Symbol_meny.png
   
 5. V okienku Desatinné miesta nastavíme potrebný počet desatinných miest.
  E-27-05-Desatinne_miesta.png
   
 6. Potvrdíme OK.
  E-27-06-OK.png
   
 7. V označenej bunke/bunkách sa hodnoty zobrazia s príslušným znakom meny a nastaveným počtom desatinných miest.
  E-27-07-Formatovane_bunky.png
   
   

  

Ak chceme z buniek symbol meny odstrániť, urobíme to prepnutím formátu bunky na Všeobecné alebo Číslo:

 1. Označíme bunky.
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
 3. V zobrazenom dialógovom okne na karte Číslo vyberieme formát Všeobecné (hodnoty sa budú zobrazovať tak, ako boli zapísané) alebo formát Číslo, v ktorom môžeme nastaviť aj počet zobrazovaných desatinných miest.
  E-27-08-Vseobecne.png
 4. Potvrdíme OK.
   
 5. V bunkách sa zobrazia hodnoty bez symbolu meny.
  E-27-09-Zruseny_format_meny.png

» Tabuľkový kalkulátor