Kde sa zapína oddeľovač tisícov?

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť oddeľovanie tisícov.
  E-28-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-28-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Číslo musíme mať označený formát Číslo – ak to tak nie je, nastavíme ho.
  E-28-03-Cislo.png
   
 4. Označíme zaškrtávacie políčko Použiť oddeľovač tisícov ().
  E-28-04-Pouzit_oddelovac_tisicov.png
   
 5. Potvrdíme OK.
  E-28-05-OK.png
   
 6. V označenej bunke/bunkách sa hodnoty vyššie ako 999 zobrazia s medzerou medzi tisícmi a stovkami.
  E-28-06-Pouzity_oddelovac_tisicov.png

» Tabuľkový kalkulátor