Ako uberieme počet desatinných miest v čísle?

 1. Označíme bunku/bunky, v ktorých chceme nastaviť zobrazovanie menšieho počtu desatinných miest.
  E-29-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-29-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Číslo je nastavený príslušný formát (ak nie, nastavíme ho) – v našom prípade Číslo, ale rovnaký postup je možné aplikovať aj na formáty Mena, Účtovnícke, Percentá a Vedecké.
  E-29-03-Cislo.png
   
 4. V okienku Desatinné miesta nastavíme potrebný počet desatinných miest.
  E-29-04-Desatinne_miesta.png
   
 5. Potvrdíme OK.
  E-29-05-OK.png
   
 6. V označenej bunke/bunkách sa čísla zobrazia s príslušným počtom desatinných miest.
  E-29-06-Bez_desatinnych_miest.png

» Tabuľkový kalkulátor