Ako vytvoriť chat miestnosť?

  1. Skôr ako pridáme aktivitu Chat do kurzu, zapneme upravovanie kurzu. Klikneme na pridať aktivitu Chat.  2. Napíšeme názov vytváranej miestnosti a úvodný text.  3. Nastavíme najbližšie chatovanie a vyberieme interval opakovania chatovania.  4. Ak chceme oddeliť toto chatovanie len pre určité zoskupenie študentov nastavíme tak v Spoločnom nastavení modulu.  5. Na záver klikneme na Uložiť a návrat do kurzu.

» Tvorba kurzov (Q&A)