Ako zabezpečíme, aby sa pri viacstranovom hárku vytlačil na každej strane prvý riadok (hlavička) tabuľky?

 1. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Súbor > Nastavenie strany....
  E-32-01-Subor-Nastavenie_strany.png
   
 2. Prepneme sa na kartu Hárok.
  E-32-02-Harok.png
   
 3. V časti Tlačiť názvy klikneme do políčka Hore opakovať riadky.
  E-32-03-Hore_opakovat_riadky.png
   
 4. Myškou vyznačíme na hárku riadky, ktoré chceme, aby sa opakovali v hornej časti každej strany – v našom prípade riadky 1 a 2.
  E-32-04-Myskou_oznacit.png
   
 5. Adresa riadka/riadkov sa doplní do príslušného okienka. Potvrdíme OK.
  E-32-05-Potvrdime_OK.png
   
 6. Na ukážke môžeme vidieť, že naozaj na každej strane sa náchadza riadok s hlavičkou.
  E-32-06-Ukazka.png

Pozn.: Podobným spôsobom je možné nastaviť aj opakovanie stĺpca v ľavej časti jednotlivých strán ak ide o dokument, v ktorom je tabuľka veľmi široká a pri tlači chceme, aby sa prvý stĺpec zobrazoval na každej strane.

» Tabuľkový kalkulátor