Ako upravíme text v bunke tak, aby sa zobrazil vo viacerých riadkoch?

 1. Nastavíme sa na bunku.
  E-33-01-Nastavime_sa_na_bunku.png
   
 2. Z hlavnej ponuky vyberieme príkaz Formát > Bunky....
  E-33-02-Format-Bunky.png
   
 3. Na karte Zarovnanie označíme zaškrtávacie políčko Zalomiť text.
  E-33-03-Zalomit_text.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-33-04-Potvrdime_OK.png
   
 5. Dlhší text v bunke sa rozdelí do viacerých riadkov.
  E-33-05-Zalomeny_text.png

Pozn.: Zrušenie zalomenia textu v bunke sa robí rovnakým spôsobom tak, že zaškrtávacie políčko Zalomiť text odznačíme.

» Tabuľkový kalkulátor