Ako upravíme šírku stĺpca?

Ručné upravovanie šírky stĺpca:

 1. Myškou nadídeme v záhlaví buniek na koniec stĺpca (na jeho pravú stranu), ktorého šírku chceme zmeniť. Kurzor sa zmení na dvojsmernú šípku.
  E-34-01-Dvojsmerna_sipka.png
   
 2. Stlačíme ľavé tlačidlo myšky a potiahneme na potrebnú šírku.
  E-34-02-Nastavime_sirku.png
   
 3. Pustíme ľavé tlačidlo myšky. Šírka stĺpca sa nastaví na určenú hodnotu.
  E-34-03-Nastavena_sirka.png
   

Automatické upravovanie šírky stĺpca:

 1. Myškou nadídeme do záhlavia stĺpca, ktorého šírku chceme upraviť.
  E-34-11-Myskou_do_zahlavia.png
   
 2. Stlačíme pravé tlačidlo myšky a z kontextovej ponuky vyberieme možnosť Šírka stĺpca....
  E-34-12-Sirka_stlpca.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne vložíme potrebnú hodnotu.
  E-34-13-Nastavime_sirku.png
    
 4. Potvrdíme OK.
  E-34-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. Šírka stĺpca sa nastaví na zadanú hodnotu.
  E-34-15-Nastavena_sirka.png

Pozn.: Štandardná šírka stĺpca je 8,43.

» Tabuľkový kalkulátor