Ako upravíme výšku riadka?

Ručné upravovanie výšky riadka:

 1. Myškou nadídeme v záhlaví buniek na koniec riadka (na jeho dolnú stranu), ktorého výšku chceme zmeniť. Kurzor sa zmení na dvojsmernú šípku.
  E-35-01-Dvojsmerna_sipka.png
   
 2. Stlačíme ľavé tlačidlo myšky a potiahneme na potrebnú výšku.
  E-35-02-Nastavime_vysku.png
   
 3. Pustíme ľavé tlačidlo myšky. Výška riadka sa nastaví na určenú hodnotu.
  E-35-03-Nastavena_vyska.png
   

Automatické upravovanie výšky riadka:

 1. Myškou nadídeme do záhlavia riadka, ktorého výšku chceme upraviť.
  E-35-11-Myskou_do_zahlavia.png
   
 2. Stlačíme pravé tlačidlo myšky a z kontextovej ponuky vyberieme možnosť Výška riadka....
  E-35-12-Vyska_riadka.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne vložíme potrebnú hodnotu.
  E-35-13-Nastavime_vysku.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-35-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. Výška riadka sa nastaví na zadanú hodnotu.
  E-35-15-Nastavena_vyska.png

Pozn.: Štandardná výška riadka je 12,75.

» Tabuľkový kalkulátor