Ako upravíme naraz šírky zvolených stĺpcov?

Ručné upravovanie šírky stĺpcov:

 1. Označíme stĺpce, ktorých šírku chceme zmeniť. POZOR! Označíme celé stĺpce, teda označujeme v záhlaví stĺpcov.
  E-36-01-Oznacime_stlpce.png
   
 2. Myškou nadídeme v záhlaví buniek na koniec ktoréhokoľvek z označených stĺpcov (na jeho pravú stranu). Kurzor sa zmení na dvojsmernú šípku.
  E-36-02-Nadideme_myskou.png
   
 3. Stlačíme ľavé tlačidlo myšky a potiahneme na potrebnú šírku.
  E-36-03-Nastavime_sirku.png
   
 4. Pustíme ľavé tlačidlo myšky. Šírka stĺpcov sa nastaví na určenú hodnotu.
  E-36-04-Nastavena_sirka.png
   

Automatické upravovanie šírky stĺpcov:

 1. Označíme stĺpce, ktorých šírku chceme zmeniť. POZOR! Označíme celé stĺpce, teda označujeme v záhlaví stĺpcov.
  E-36-11-Oznacime_stlpce.png
   
 2. Myškou nadídeme do záhlavia ktoréhokoľvek z označených stĺpcov. Stlačíme pravé tlačidlo myšky a z kontextovej ponuky vyberieme možnosť Šírka stĺpca....
  E-36-12-Sirka_stlpca.png
    
 3. V zobrazenom dialógovom okne vložíme potrebnú hodnotu.
  E-36-13-Nastavime_sirku.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-36-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. Šírka označených stĺpcov sa nastaví na zadanú hodnotu.
  E-36-15-Nastavena_sirka.png

Pozn.: Štandardná šírka stĺpca je 8,43.

» Tabuľkový kalkulátor