Ako zálohovať kurz?

  1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu vyberieme odkaz Zálohovanie.   2. Zobrazí sa nám stránka s Počiatočné nastavenia.  Vyberieme si položky, ktoré sa majú spolu s kurzom zálohovať a klikneme na tlačidlo Ďalej.  3. Zobrazí sa nám stránka Podrobný výber, kde si zvolíme, ktoré témy alebo týždne chceme zálohovať. Klikneme na tlačidlo Ďalej.  4. Zobrazí sa nám stránka Potvrdenie a kontrola v ktorej napíšeme názov zálohy s koncovkou (.mbz). Skontrolujeme vybrané položky a potvrdíme tlačidlom Vykonať zálohu.  5. Kurz bol úspešne zálohovaný. Klikneme na tlačidlo Pokračovať.  6. Ak chceme uložiť zálohu na flash usb disk alebo na iné médium, klikneme na odkaz Stiahnuť.

» Tvorba kurzov (Q&A)