Ako upravíme naraz výšky zvolených riadkov?

Ručné upravovanie výšky riadkov:

 1. Označíme riadky, ktorých výšku chceme zmeniť. POZOR! Označíme celé riadky, teda označujeme v záhlaví riadkov.
  E-37-01-Oznacime_riadky.png
 2. Myškou nadídeme v záhlaví buniek na koniec ktoréhokoľvek z označených riadkov (na jeho dolnú stranu). Kurzor sa zmení na dvojsmernú šípku.
  E-37-02-Nadideme_myskou.png
   
 3. Stlačíme ľavé tlačidlo myšky a potiahneme na potrebnú výšku.
  E-37-03-Nastavime_vysku.png
   
 4. Pustíme ľavé tlačidlo myšky. Výška riadkov sa nastaví na určenú hodnotu.
  E-37-04-Nastavena_vyska.png
   

Automatické upravovanie výšky riadkov:

 1. Označíme riadky, ktorých výšku chceme zmeniť. POZOR! Označíme celé riadky, teda označujeme v záhlaví riadkov.
  E-37-11-Oznacime_riadky.png
   
 2. Myškou nadídeme do záhlavia ktoréhokoľvek z označených riadkov. Stlačíme pravé tlačidlo myšky a z kontextovej ponuky vyberieme možnosť Výška riadka....
  E-37-12-Vyska_riadka.png
   
 3. V zobrazenom dialógovom okne vložíme potrebnú hodnotu.
  E-37-13-Nastavime_vysku.png
   
 4. Potvrdíme OK.
  E-37-14-Potvrdime_OK.png
   
 5. Výška riadkov sa nastaví na zadanú hodnotu.
  E-37-15-Nastavena_vyska.png

Pozn.: Štandardná výška riadka je 12,75.

» Tabuľkový kalkulátor