Ako vycentrujeme nadpis tabuľky na jej stred?

 1. Označíme bunky nad tabuľkou, v ktorých sa má nachádzať nadpis.
  E-40-01-Oznacime_bunky.png
   
 2. Stlačíme ikonu Zlúčiť a centrovať na paneli s nástrojmi Formátovanie.
  E-40-02-Zlucit_a_centrovat.png
   
 3. Označené bunky sa zlúčia a text v nich bude zarovnaný na stred.
  E-40-03-Zlucene.png

» Tabuľkový kalkulátor