Ako sa prihlásime do AIS?

Akademický informačný systém je dostupný cez hlavnú stránku univerzity www.ukf.sk

Odkaz na AIS na stránke www.ukf.sk


alebo vpísaním adresy ais2.ukf.sk do adresového riadku internetového prehliadača.

V pravej časti sa nachádzajú polia pre vpísanie prihlasovacieho mena a hesla, ktoré sú rovnaké ako v ostatných informačných systémoch na univerzite, tj. u študentov prihlasovacím menom je číslo karty, heslom je rodné číslo študenta.

Prihlásenie

Po vyplnení prihlasovacích údajov stlačíme tlačidlo Prihlásiť.

Systém overí prihlasovacie údaje a následne zobrazí úvodnú stránku AIS. V ľavej časti sa nachádza ponuka príkazov pre prácu v systéme, v hornej časti nájdeme okrem iného aj prístup k manuálom o systéme AIS.

Prostredie AIS

Prácu v systéme ukončíme odhlásením sa - klikneme na príslušné tlačidlo v pravej hornej časti obrazovky.

Nezabúdajte sa pri odchode zo systému odhlásiť.

» Informačné systémy UKF