Kto zapisuje údaje o projekte?

Dôležité: Do systému vkladáte údaje o projekte iba v tom prípade, ak ste vedúcim riešiteľom projektu, ak ste koordinátorom projektu za UKF alebo ak ste spoluriešiteľom projektu, ktorého vedúci riešiteľ nepôsobí na UKF. Iba osoba, ktorá projekt do systému zadala, môže vykonávať jeho úpravy!

» Informačné systémy UKF