Ako vložiť nový projekt?

Nový projekt vložíte do systému kliknutím na položku Nový projekt v horizontálnom menu. Vkladanie údajov nového projektu pozostáva z viacerých krokov. V prvom vyberiete názov grantovej agentúry, ktorá projekt podporuje. Následne uvediete základné údaje o projekte.

Dôležité: V každom projekte je nutné zadať jeho anotáciu, ktorá nesmie mať viac ako 500 znakov. V prípade prekročenia tejto hranice vám systém neumožní pokračovať v zadávaní riešiteľov a vypíše hlásenie o chybe.

Inštruktážne video - Vloženie nového projektu

» Informačné systémy UKF