Ako opraviť chybu, ktorú som našiel v popise projektu?

Opravu zadaného projektu môže zrealizovať iba zadávateľ projektu, t.j. osoba, ktorá je hlavným riešiteľom projektu. V tomto prípade je po prihlásení k dispozícii v pravej časti okna pri každom projekte položka editovať. Editácia projektu pozostáva z rovnakých krokov ako zadávanie nového projektu. Zmeny sa uložia až po potvrdení všetkých krokov.

» Informačné systémy UKF