Aký účel má položka poznámky pri názve projektu?

Položka poznámky umožňuje každému členovi riešiteľského kolektívu zverejniť poznámku, ktorá bude viditeľná všetkým ostatným členom riešiteľského kolektívu.

Inštruktážne video - Vloženie poznámky k projektu

» Informačné systémy UKF