Aké výhody má používanie výstupov? Nestačí skopírovať údaje zobrazené po prihlásení?

Konečný efekt je rovnaký, no okrem možnosti nastaviť skrývanie niektorých položiek (anotácia), výstupy dokážu publikácie exportovať priamo do MS Wordu. Myslíme si, že toto je najmä pre neskúsenejších používateľov schodnejšia cesta ako kopírovanie pomocou Schránky.

» Informačné systémy UKF