Aká je postupnosť navštívených pracovísk v prvý deň?

  1. Sekretariát - tlačivá
  2. Personálne - odovzdať dotazník
  3. Fotografovanie - Bc. Balko (CIKT)
  4. Karta zamestnanca - Ivanová (CIKT)
  5. Stravovanie - Šima (CIKT)
  6. BOZP - Ing. Žiak -> odovzdať na personálne
  7. Mzdové oddelenie

» Nový zamestnanec UKF