Ako požiadať o vykonanie daňového priznania?

Požiadať o vykonanie daňového priznania, uplatnením si nezdaniteľných častí
základu dane na daňovníka a daňového bonusu môžete do 31.januára na mzdovom oddelení.


» Nový zamestnanec UKF